Dam Vinh Hung

Vietnam

Khoảng 36.61% số người theo dõi của Dam Vinh Hung là nữ và 63.39% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 0.28%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 2.880 và số bình luận trung bình là 158.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Dam Vinh Hung về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
1.034.255
Lượt thích trung bình
2.880
Lượt bình luận trung bình
158
Nam
36.61 %
Nữ
63.39 %

Bài đăng gần đây