Nguyễn Thị Hải Yến

Vietnam

Khoảng 42.31% số người theo dõi của Nguyễn Thị Hải Yến là nữ và 57.69% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 3.31%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 1.332 và số bình luận trung bình là 136.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Nguyễn Thị Hải Yến về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
40.224
Lượt thích trung bình
1.332
Lượt bình luận trung bình
136
Nam
42.31 %
Nữ
57.69 %

Bài đăng gần đây