Nguyễn Thị Hồng Phượng

Vietnam

Khoảng 50.7% số người theo dõi của Nguyễn Thị Hồng Phượng là nữ và 49.3% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 1.05%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 1.334 và số bình luận trung bình là 198.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Nguyễn Thị Hồng Phượng về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
126.542
Lượt thích trung bình
1.334
Lượt bình luận trung bình
198
Nam
50.7 %
Nữ
49.3 %

Bài đăng gần đây