Thanh Thảo

Vietnam

Khoảng 22.56% số người theo dõi của Thanh Thảo là nữ và 77.44% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 0.44%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 1.278 và số bình luận trung bình là 54.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Thanh Thảo về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
292.888
Lượt thích trung bình
1.278
Lượt bình luận trung bình
54
Nam
22.56 %
Nữ
77.44 %

Bài đăng gần đây