Trần Hiển

Vietnam

Khoảng 38.9% số người theo dõi của Trần Hiển là nữ và 61.1% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 2.68%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 935 và số bình luận trung bình là 48.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Trần Hiển về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
34.876
Lượt thích trung bình
935
Lượt bình luận trung bình
48
Nam
38.9 %
Nữ
61.1 %

Bài đăng gần đây