Trần Thị Kim Phúc

Vietnam

Khoảng 44.07% số người theo dõi của Trần Thị Kim Phúc là nữ và 55.93% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 0.75%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 1.775 và số bình luận trung bình là 245.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Trần Thị Kim Phúc về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
235.748
Lượt thích trung bình
1.775
Lượt bình luận trung bình
245
Nam
44.07 %
Nữ
55.93 %

Bài đăng gần đây