Chi phí dịch vụ

  • 1 bài đăng trên 1 nền tảng social
    (Facebook/Instagram/Tiktok)
  • Kết hơp Check-in
  • Sáng tạo nội dung và viết bài review
  • Thời gian giữ bài đăng tiêu chuẩn: 90 ngày
  • Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm(có tính phí)

Lưu ý

*Một số trường hợp mức giá này có thể thay đổi tuỳ theo mức độ chuyên môn của influencers

Nano Influencer (Dưới 10k followers)

01 Bài viết Review từ

300.000 đ/bài viết

01 Video Review từ

300.000 đ/video

Phí dịch vụ

300.000 đ

Micro Influencer (Dưới 10k-50k followers)

01 Bài viết Review từ

500.000 đ/bài viết

01 Video Review từ

700.000 đ/video

Phí dịch vụ

300.000 đ

Macro Influencer (Trên 50k followers)

01 Bài viết Review từ

Thương lượng

01 Video Review từ

Thương lượng

Phí dịch vụ

30% giá trị hợp đồng