Nguyễn Thị Thanh

Vietnam

Khoảng 0% số người theo dõi của Nguyễn Thị Thanh là nữ và 0% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 0.15%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 53 và số bình luận trung bình là 10.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Nguyễn Thị Thanh về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
35.726
Lượt thích trung bình
53
Lượt bình luận trung bình
10
Nam
0 %
Nữ
0 %

Bài đăng gần đây