Phạm Châu

Vietnam

Khoảng 52.18% số người theo dõi của Phạm Châu là nữ và 47.82% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 6.4%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 563 và số bình luận trung bình là 43.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Phạm Châu về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
8.799
Lượt thích trung bình
563
Lượt bình luận trung bình
43
Nam
52.18 %
Nữ
47.82 %

Bài đăng gần đây