Trang Chu Thị Thu

Vietnam

Khoảng 39.65% số người theo dõi của Trang Chu Thị Thu là nữ và 60.35% là nam. Tỉ lệ tương tác trung bình là 1.08%. Số lượt thích trung bình trên mỗi bài đăng là 1.172 và số bình luận trung bình là 206.

Dưới đây là các thống kê cơ bản của Trang Chu Thị Thu về số lượt theo dõi, trung bình lượt tương tác.

Lượt theo dõi
108.483
Lượt thích trung bình
1.172
Lượt bình luận trung bình
206
Nam
39.65 %
Nữ
60.35 %

Bài đăng gần đây